شربت استامینوفن

  • شرح محصول: استامینوفن
  • دسته دارویی: ضد درد، ضد تب
  • نام تجاری: استامینوفن
  • شرکت تولید کننده: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

طبقه بندي فارماکولوژيک: مشتق پاراآمينوفنل
طبقه درماني:  ضد تب، ضد درد غيرمخدر
طبقه بندي مصرف دربارداري:  رده B
اشکال دارويي: 
Solution: 120 mg/5ml
موارد و مقدارمصرف:
الف) درد خفيف يا تب
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 12 سال: مقدار650-325 ميليگرم ازراه خوراکي يا رکتال هرچهارساعت (برحسب نياز)مصرف مي شود. حداکثرمقدارمصرف دارو نبايد ازچهارگرم در روز تجاوزکند.  مقدارمصرف طولاني مدت اين دارو نبايد بيش از6/2 گرم در روز باشد.
کودکان زير12 سال: مقدارmg/kg/dose  15-10 از راه خوراکي درهر6-4 ساعت، برحسب نياز(حداکثر6/2 گرم مصرف مي شود)
ب) استئوآرتريت: 
بزرگسالان:  تا حداکثر1 گرم درهر6 ساعت (دوزمعمول دراين بيماران روزانه 4-3 گرم مي باشد).
تعديل دوز: دربيماران الکلي، دوزمصرفي نبايد بيش از2 گرم درروزباشد.
مکانيسم اثر:
مکانيسم و محل اثر اين دارو مشخص نيست و ممکن است به مهار ساخت پروستاگلاندين درCNS مربوط باشد.
اثرضد درد:  اين اثرممکن است به بالا بردن آستانه درد مربوط باشد.
اثرضد تب:  به نظرمي رسد اثرضد تب خود را با تاثير مستقيم بر مرکز تنظيم حرارتي هيپوتالاموس، براي انسداد اثرات مواد تب زاي درون زاد، اعمال مي کند. اين عمل باعث انبساط عروق محيطي مي شود که درنتيجه آن، جريان خون در پوست و ميزان تعريق زياد شده و اتلاف حرارت افزايش مي يابد.
موارد منع مصرف و احتياط:
موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا اجزاي فرمولاسيون
موارد احتياط: بيماري کبدي ناشي ازالکل، کمبود G6PD
قبل از استفاده از استامينوفن، درصورتي که تب بيش از3 روز و درد بيش از10 روزطول کشيده است،  بايد با پزشک مشورت نمود.
تداخل دارويي:
مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد و ترومبوليتيک ممکن است اثراين داروها را افزايش دهد،  ولي به نظرمي رسد از لحاظ باليني اهميت زيادي ندارد.
غذا و ضد اسيدها باعث کاهش و تأخير در جذب استامينوفن مي شوند.
ترکيب استامينوفن و کافئين اثر درماني استامينوفن را افزايش مي دهد.
مصرف همزمان فتوتيازين ها و استامينوفن به مقدارزياد، ممکن است به هيپوترمي منجرشود.
داروهاي ضد تشنج و ايزونيازيد ممکن است خطرسميت کبدي ناشي ازاستامينوفن را افزايش دهند. بنابراين درمصرف همراه اين داروها بايد احتياط نمود.
در مصرف همراه با  فرآورده هاي Ginkgo Biloba (مثل Ginko TD) ممکن است خطر خونريزي افزايش يابد.
عوارض جانبي:
اعصاب مرکزي: تغييرات رواني، بهت زدگي، اغتشاش شعور، آشفتگي (با مصرف مقاديرسمي)، ضعف
پوست: بثورات پوستي، کهير، خارش، کبودي غيرعادي پوست، اريتم
گوش، حلق و بيني: گلودرد بي دليل
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، دل پيچه، دل درد، کاهش اشتها،
ادراري -  تناسلي: کدورت يا خون آلودگي ادرار، دفع مشکل يا دردناک ادرار، کاهش ناگهاني مقدار ادرار
خون: خونريزي غيرعادي، احساس خستگي، يا ضعف، کم خوني هموليتيک، نوتروپني، لکوپني، پان سيتوپني، ترومبوسيتوپني و متهموگلوبينمي
کبد: صدمات شديد کبدي(با مصرف مقاديرسمي)
سايرعوارض: هيپوگليسمي، يرقان، تب بي دليل
 توجه: درصورت بروزحساسيت مفرط يا علاتم و نشانه هاي سميت کبدي بايد مصرف دارو قطع گردد.
نکات قابل توصيه به بيمار:
1.    مصرف مشروبات الکلي، خطرمسموميت کبدي را افزايش مي دهد.
2.    اگرتب بالاي 5/39 درجه سانتيگراد بيش ازسه روزطول بکشد و يا تب راجعه داشته باشيد، ضمن مراجعه به پزشک ازخوددرماني پرهيز کنيد.
3.    ازمصرف منظم داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي همراه استامينوفن خودداري کنيد.
4.    ازمصرف اين دارو دربيماري آرتريت روماتوئيد خودداري کنيد، زيرا اين دارو فقط درد را تسکين مي دهد، ولي نشانه هاي ديگر را برطرف نمي کند.
5.    در صورت ابتلا به بیماری کبدی، عفونت ویروسی، اختلال عملکرد کلیوی، یا بیماری قلبی-عروقی  و يا مصرف الكل و يا داروهای ضد انعقاد خوراکی (مثل وارفارین) حتما پزشك خود را قبل از مصرف اين دارو مطلع سازيد.
6.    اين دارو را بيش از10 روز مصرف نکنيد.
مصرف در سالمندان: در سالخوردگان بايد با احتياط مصرف شود زيرا انها به دارو حساسترند.
مصرف درکودکان:  درکودکان نبايدبيشترازپنج باردرروز و يا بيشترازپنج روزمصرف شود، مگر آنکه پزشک دستورداده باشد.
مصرف درشيردهي:  با غلظت کم درشيرمادرترشح مي شود با اين وجود هيچ گونه عوارض جانبي براي آن گزارش نشده است.
  توجه: درصورت مصرف اتفاقي مقادير بيش از حد مجاز اين دارو سريعا به نزديكترين مركز درماني مراجعه نماييد.