سیتی کولین


  • شرح محصول: سیتی کولین
  • دسته دارویی: افزایش دهنده جریان خون مغز
  • نام تجاری: سیتی کولین مینو
  • شرکت تولید کننده: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

Citicoline (as sodium)
طبقه بندی فاز ماکولوژیک: مشق کولین و سیتیدین
طبقه بندی درمانی: افزایش دهنده جریان خون مغز
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
اشکال دارویی:
Injection: 250mg/2ml
موارد و مقدار مصرف:
الف) مرحله حاد و تحت حاد آسیب عروق مغزی
بزرگسالان: در مرحله حاد آسیب عروق مغزی مقدار mg/day  750-500 در مقادیر منقسم به مدت 10 روز (یا براساس پاسخ بیمار) تزریق وریدی می‌شود. در مرحله تحت حاد mg/day  500-250 در مقادیر منقسم به مدت 20-10 روز (یا براساس پسخ بیمار) تزریق عضلانی می‌شود.
کودکان: مقدار mg/day 250 در دو مقدار منقسم مصرف می‌شود
ب) درمان عواقب ناشی از ضربه مغزی (سندرم پس از تصادم)
بزرگسالان: مقدار mg/day 250 به مدت 15-10 روز (یا براساس پاسخ بیمار) مصرف می‌شود.
مکانیسم اثر
با مصرف این دارو، اثرات تحریک بیوسنتز فسفولیپیدها و اثر ضد تورم ناشی از تثبیت غشا و همچنین بهبود تحمل هیپوکسی و ایسکمی در حیوانات ثابت شده است. همچنین به نظر می رسد این دارو، موجب تحریک سیستم دوپامینرژیک می‌شود.
عوارض جانبی:
سیستم اعصاب مرکزی: آشفتگی، پریشانی برگشت پذیر (این عوارض به ندرت اتفاق می‌افتند).
نكات قابل توصيه به بيمار:
از این دارو نباید در درمان افزایش فشار خون استفاده نمود، زیرا مصرف طولانی مدت این دارو اثر کاهنده فشار خون ندارد.
توجه: درصورت مصرف اتفاقي مقادير بيش از حد مجاز اين دارو سريعا به نزديكترين مركز درماني مراجعه نماييد.